ĐIỀU KHOẢN

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE

Quy trình đặt hàng qua Website được xây dựng giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn cách đặt hàng của LPCfood.

QUY TRÌNH LPCfood GIAO HÀNG

Xây dựng Quy trình LPCfood giao hàng với mong muốn mang lại cho khách hàng những tiện ích tốt nhất để đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA LPCFOOD

LPCfood là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm là nông sản – thực phẩm tới Người tiêu dùng thông qua việc ứng dụng công nghệ số, giải quyết tối ưu các vấn đề đang gặp phải về nguồn cung nông sản – thực phẩm của người nông dân và nguồn cầu từ người tiêu dùng. Để bảo bảo các chính sách dịch vụ của LPCfood được hoạt động một cách hiệu quả, đảm bảo quyền lời cho Người bán và Người mua. LPCfood đã xây dựng Điều khoản dịch vụ này. Các khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của LPCfood sẽ mặc nhiên đồng ý với những điều khoản này của chúng tôi

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA LPCfood

Để đảm bảo chất lượng thực phẩm – nông sản cũng như cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, LPCfood đã xây dựng nên những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng sản phẩm.