THÀNH VIÊN LPCfood PLUS

Được áp dụng và sử dụng cho tất cả các ứng dụng được quản lý bởi LPCfoodthanh-vien

 

1. THĂNG HẠNG THÀNH VIÊN CỦA LPCfood PLUS

 • Khách hàng đăng ký tài khoản đăng nhập và đặt hàng trên LPCfood, Khách hàng được mặc định là khách hàng thường niên của LPCfood và có hệ thống tích điểm theo thông tin cá nhân.
 • Nếu khách đặt các giới hạn điểm tích lũy tối thiểu, khách hàng sẽ đạt hạng thành viên của LPCfood.

Hạng mức Thành viên

Điểm tích lũy

STANDARD

Từ 200 điểm trở lên

DELUX

Từ 300 – 700 điểm

PREMIUM

Từ 700 điểm trở lên

 

2. ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN THEO HẠNG MỨC THÀNH VIÊN LPCfood PLUS

ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN

GIẢM GIÁ TRÊN CÁC ĐƠN HÀNG

HẠN MỨC KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN

STANDARD

5%

DELUX

7%

PREMIUM

10%

 • Mức giảm giá áp dụng cho tất cả các đơn hàng theo hạng mức thành viên của khách hàng
 • Mức giảm giá KHÔNG áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác

 

CÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LPCfood PLUS

 • Khách hàng đăng ký bằng cách đăng nhập tài khoản vào LPCfood Tại đây.
 • LPCfood sẽ gửi Email/SMS đến khách hàng để xác nhận bạn đã là thành viên của LPCfood Plus
 • Việc đăng ký làm thành viên của LPCfood Plus là hoàn toàn miễn phí
 • LPCfood có thể sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp và dữ liệu của các lần sử dụng dịch vụ của khách hàng vào việc tiến hành các kế hoạch và các hoạt động tiếp thị. Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng đều được bảo mật và KHÔNG được phép chia sẻ cho bên thứ ba biết vì lý do tiếp thị hay các mục đích khác
 • Khách hàng có thể tích điểm ngay sau khi đăng ký thành viên thành công

CÁCH TÍCH ĐIỂM VÀ ĐỔI ĐIỂM

 • Khách hàng sẽ mặc định được tích điểm theo giá trị đơn hàng của khách hàng trên hệ thống thành viên của LPCfood PLUS khi khách hàng đặt hàng và có đăng nhập tài khoản đã đăng ký và đơn hàng của khách hàng được xác nhận là giao hàng thành công
 • Với mỗi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) theo đơn hàng tại tất cả các hình thức đặt hàng, khách hàng sẽ được tích 01 điểm. 

ĐỔI ĐIỂM

STT

Mức tích đủ để quy đổi

Giảm giá quy đổi trên hóa đơn tiếp theo

1

100 điểm

100.000 đồng/10 điểm

2

200 điểm

200.000 đồng/20 điểm

3

300 điểm

300.000 đồng/30 điểm

4

400 điểm

400.000 đồng/40 điểm

5

500 điểm

500.000 đồng/50 điểm

 

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỔI ĐIỂM CỦA LPCfood PLUS

 • Khách hàng KHÔNG được quy đổi điểm cùng lúc với việc áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mại nào khác tại LPCfood. Ví dụ: Khách hàng không thể đổi điểm khi sử dụng chương trình KM Ưu đãi sinh nhật Mua 1 tặng 1 hoặc sử dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác.
 • Điểm quy đổi KHÔNG có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Khách hàng KHÔNG được quy đổi điểm vào các Ngày Quốc lễ
 • Khách hàng chỉ có thể đổi điểm đối với hóa đơn KHÔNG sử dụng khuyến mại/giảm giá.
 • Khách hàng được sử dụng điểm tích lũy trong tài khoản sau 12 giờ kể từ lúc tích.
 • Điểm tích lũy có thời hạn sử dụng trong vòng 364 ngày kể từ ngày tích. Điểm tích nếu chưa được sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 364 ngày kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.

 

ĐIỀU KIỆN KHÁC:

 • Các thay đổi liên quan đến Chương trình Thành viên LPCfood PLUS sẽ được cập nhật, thông báo tại Webiste: www.lpcfood.vn, gửi Email tới các khách hàng
 • Khi khách hàng đăng ký Thành viên LPCfood PLUS, LPCfood có quyền gửi thông tin cập nhật các chương trình khuyến mại, quyền lợi chủ thẻ, giảm giá, sự kiện đặc biệt cho khách hàng thông qua SMS, Email, cuộc gọi.

 

Bài viết mới nhất