"LPCfood Plus: Chương trình đào tạo của sản phẩm LPCfood được xây dựng để kỹ năng làm bánh tại gia của các gia đình Việt ngày một nâng cao"